České Budějovice 2013

Na koho je možné se těšit ve středu 11. června na konferenci v Praze?

Dominika Kovaříková

Foto_DominikaDominika přišla do programu Rok jinak z pozice exportního manažera Budějovického Budvaru. Svůj Rok jinak věnovala obecně prospěšné společnosti Centrum BAZALKA (dříve Sociální služby Světluška). Zkušenosti z obchodu a marketingu využila k nastavení komunikační a fundraisingové strategie organizace. Jejím cílem bylo nejen zviditelnit neziskovku a její poslání a posílit její postavení zejména v rámci regionu, ale také pomoci vybudovat finanční základy pro další fungování a rozvoj organizace.

 

 Renata Švestková

Foto_SvestkovaRenata Švestková pracuje od roku 1998 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, aktuálně na Katedře psychologie a speciální pedagogiky. Se světem neziskových organizací je ve styku již více než dvacet let. V roce 1989 zakládala s kamarádem přírodovědný oddíl Cassiopeia, který se o rok později stal členem nově vznikajícího občanského sdružení Hnutí svobodných  oddílů. Později začala koketovat s myšlenou na založení centra ekologické výchovy v Českých Budějovicích. Díky tomu vzniklo Centrum ekologické výchovy Cassiopeia, které v loňském roce oslavilo 15 výročí. V průběhu své profesní kariéry spolupracovala s řadou dalších NNO zejména v oblasti dobrovolnictví či supervize projektů. Na spolupráci s neziskovkami ji baví především možnost seberealizace, práce s  mladými lidmi či porovnání teorie s praxí. Zároveň totiž na Jihočeské univerzitě vyučuje mimo jiné předměty týkající se neziskové sféry.