Záznam z pražské konference 2014

Úvodní slovo Petra Vítka, Impact Hub Praha

 

Představení projektu Um sem um tam – Adéla Jansová

 

Příklad dobré praxe a spolupráce v rámci Um sem um tam – Anna Vondráčková a Romana Skála-Rosenbaum

 

Příklad dobré praxe – Václav Pavlečka

 

Příklad dobré praxe – Lenka Mrázová

 

Motivace k dobrovolnictví – představení výzkumu – Petr Soběslavský

 

Představení Roku jinak Nadace Vodafone – Jana Neupauerová

 

Příklady z praxe Roku jinak – René Kujan, Sportovní klub vozíčkárů

 

Příklady z praxe Roku jinak – Kateřina Grausová a Michal Prager, Pestrá společnost

 

Podpora sociálních inovátorů – představení organizace Ashoka – Olga Shiroboková a Michael Rabbow

 

Další možnosti spolupráce v rámci Radosti 3.0 – Tereza Podhorská

 

Další možnosti spolupráce v rámci LITS Global – Jan Krahulík